قیمت ها از 5 تا 20 درصد بر روی برخی کالاها کاهش قیمت داشته است.

شرکت فنی مهندسی مهاجر