خانه خدمات کتاب و DVD آموزشی

کتاب و DVD آموزشی

 

سرفصل و عناوین کتاب 107 مثال کاربردی برنامه نویسی PLC دلتا

✅فصل اول :برنامه نویسی مقدماتی
1.1 دستور PLS - فعال شدن خروجی با لبه ی بالارونده پالس دراجرای یک سیکل اسکن برنامه .
1.2دستور PLF - فعال شدن خروجی با لبه ی پایین رونده پالس در اجرای یک سیکل اسکن برنامه .
1.3مدار کنترلی نگه دارنده وضعیت خروجی ( مدار خود نگه دار ) .
1.4مدار کنترل فعال شدن یک خروجی به شرط فعال نبودن خروجی دیگر .
1.5دستور SET/RST - مدارنگه دارنده ی وضعیت خروجی و غیرفعال نمودن خروجی .
1.6مدارحافظه دار برای روشن و خاموش شدن یک خروجی با یک ورودی .
1.7مدار کنترل شرطی .
1.8دستور MC/MCR - مدار اولویت با اولین ورودی .
1.9دستور CMP - مدار اولویت با آخرین ورودی .
1.10کنترل ورود و خروج اتومبیل ها دریک مسیر ازپارکینگ زیرزمینی .
1.11دستور MC/MCR اجرای قسمت های مختلف یک برنامه به انتخاب اپراتور .
1.12دستور MC/MCR - انتخاب مد کنترل دستی یا اتوماتیک .
1.13دستور (Step Transition Ladder)  - کنترل دستی یا اتوماتیک .
✅فصل دوم –  استفاده از کانتر
2.1  دستور CNT - شمارش و بسته بندی محصولات .
2.2  شمارش محصولات یک خط تولید و ذخیره ی تعداد شمارش شده .
2.3 کنترل موجودی انبار(کانتر 32 بیتی شمارش صعودی/ نزولی) .
2.4 طراحی ساعت برای نمایش ساعت در طی شبانه روز (24 ساعته ) با استفاده از 3 کانتر .
2.5 دستور PLSY - کانترشمارنده سرعت بالا دو فاز  با دو ورودی .
✅فصل سوم –  استفاده از تایمر
3.1 ) دستور TMR ( تایمر– On Delay OFF Delay و دستور STMR
3.2 تایمرتاخیر در وصل و تاخیر در قطعON/OFF Delay .
3.3 دستور TMR - راه اندازی موتور به صورت چپگرد و راستگرد
3.4 راه اندازی یکی پس از دیگری  3 موتور .
3.5 دستورGPWM - تابع ایجاد پالس با پهنای قابل تنظیم .
3.6 سیستم تنظیم سطح آب پرورشگاه ماهی (مدار چشمک زن ) .
3.7 دستور HOUR - کنترل سیستم پخت ( طراحی تایمر با چند ساعت کارکرد ) .
3.8 کاهش ولتاژ راه اندازی از طریق اتصال ستاره مثلث .
3.9 کنترل درب اتوماتیک .
3.10 سیستم کنترل میکسر اتوماتیک مایعات .
3.11 برنامه کنترل فلاش تانک توالت عمومی
3.12 طراحی تایمر تجمعی توسط تایمر معمولی .
3.13 طراحی تایمر آموزش پذیربوسیله کاربر دستگاه توسط تایمر معمولی/ دستور TTMR
3.14 ایجاد وقفه در کارکرد تایمر به طور اتوماتیک .
3.15 طراحی فواره ی آبی یک استخر .
3.16 دستور STL - کنترل چراغ راهنمایی و رانندگی .
✅فصل چهارم–  استفاده از رجیسترهای Index  E , F
4.1 دستورADD/FOR/NEXT/INC  - جمع متوالی مقادیرموجود دررجیستر های D .
4.2 دستور FOR/NEXT/INC - انتقال دیتای رجیسترها .
✅فصل پنجم –  طراحی برنامه با حلقه های کنترلی
5.1 دستور CJ/DDRVI - Recipe Setting .
5.2 دستور CALL - کنترل سطح مخزن .
5.3 دستور EI/FEND/IRET -  آژیر آتش سوزی در یک اطاق .
5.4 دستور FOR / NEXT  - سیستم قفل خودکار در یک سوپرمارکت .
✅فصل ششم –  دستورات مقایسه و انتقال دیتا
6.1 دستورZRST/CMP - کنترل ماشین مخلوط کن .
6.2 دستور FROM/ZCP - کنترل سطح آب .
6.3 دستور BMOV -  Backup  گیری از داده های چندین رجیستر D .
6.4 دستور CML - لامپ ها رنگی چشمک زن .
6.5 دستور XCH - جابه جایی نیبل ها ی پرارزش و کم ارزش در یک رجیستر .

✅فصل هفتم –  محاسبات ریاضی  پایه  
7.1 دستور DDIV/DMUL - ا ندازه گیری دقیق جریان ( فلو ) .
7.2  دستورDDRVA/INC/DEC - کنترل موقعیت وتنظیم حرکت(JOG ) به صورت دقیق وجزئی .
7.3  دستور  NEG-DDRVA - کنترل جابه جایی و موقعیت .
✅فصل هشتم –  چرخش و شیفت رجیسترها
8.1  دستور ROL / ROR .
8.2  دستورSFTL - تشخیص محصول معیوب در نوارنقاله .
8.3  دستور WSFL / ZRST - جداسازی محصولات مخلوط به صورت اتوماتیک  .
8.4 دستور SFRD / SFWR - پاسخگویی به درخواست های صادر شده بر اساس اولویت
✅فصل نهم - دستورات پردازش دیتا
9.1 دستور  LD< /LD>/ENCO/DECO .
9.2 دستورSUM  BON/  - شمارش بیت هایی با مقدار 1 و تشخیص 1 بودن بیت ها .
9.3 دستور MEAN/SQR  - محاسبه ی میانگین و جذر .
9.4 دستور MEMR / MEMW - دسترسی به فایل رجیستر .
9.5 دستورANR  / ANS -  سیستم کنترل سطح آب با فعال شدن آلارم .
9.6 دستور SORT -  مرتب سازی داده ها .
9.7 دستور SER - نظارت بر دمای اتاق های یک ساختمان .
✅فصل دهم –  ورودی/خروجی High – speed
10.1 دستور REF/REFF - به روزرسانی ورودی/خروجی های دیجیتال  و تنظیم زمان فیلتر ورودی های دیجیتال .
10.2 دستور DHSCS - کنترل ماشین برش .
10.3 دستور DHSZ / DHSCR - کنترل مواد رنگی خروجی از دستگاه دستور DHSZ / DHSCR .
10.4 دستور SPD - اندازه گیری سرعت چرخش چرخ  .
10.5 دستور PLSY - برنامه کنترل خط تولید .
10.6 دستور PWM - برنامه کنترل شیر برقی اسپری .
10.7دستور PLSR - کنترل زمان شتاب افزاینده/ شتاب کاهنده موتورسروو   
              ( Acceleration/ Deceleration Time )
✅فصل یاز
[11:02, 25/6/2019] DigiNova: دهم –  محاسبات اعشاری
11.1 دستورDFLT/DEZCP / DEDIV / DEMUL - محاسبات ریاضی با اعداد صحیح و اعشاری .
11.2دستور DEBIN/DEBCD/DEADD – DMOVR/DADDR/DSUBR/DMULR/DDIVR  محاسبات ریاضی با اعداد اعشاری  
✅فصل دوازدهم –  شبکه
توضیحات :
12.1    دستور MODRD/MODWR - ارتباط PLC و درایو VFD-M از طریق شبکه ی مدباس .                                          
12.2   ارتباط PLC و درایو VFD-B از طریق شبکه ی مدباس .
12.3 دستور MODRD/MODRW   - ارتباط PLC و درایو VFD-B از طریق شبکه مدباس .
12.4 دستور MODRD / MODRW - ارتباط PLC با سروو B2  از طریق شبکه ی مدباس .
12.5 دستور FMOV - ارسال یک دیتا به چندین رجیستر به طور همزمان
( ارسال یک فرمان به چندین دستگاه )
12.6دستور MODRD/MODWR -  ارتباط PLC وکنترلر دما سری DTA از طریق شبکه مدباس .
12.7 دستورMODRD/MODWR/MODRW - ارتباط PLC و کنترلر دما سری DTB یا DT3 از طریق شبکه مدباس
12.8 ارتباط PLC و کنترلر دما سری DTC از طریق شبکه مدباس  
12.9شبکه ی PLC به عنوان Master با 3 Slave  و  Read/Write 16 دیتا (Word) از طریق   PLC   LINK  EASY.
12.10 شبکه ی یکPLC  به عنوان Master با 2Slaves و Read/Write 100 دیتا (Word) ) از طریق PLC LINK  EASY.
12.11شبکه PLC به عنوان Master با Delta ASDA – B2  و Delta VFD – B .
12.12شبکه یک PLC به عنوان Master با 2 DTB از طریق PLC LINK  EASY .
12.13دستور RS - شبکه ی یکPLC به عنوان Master با 2PLC   به عنوان Slave با ارتباط سریال  .
12.14دستور RS - شبکه کردن یکPLCبه عنوان Master با یک اینورتر زیمنس سری MM420 با ارتباط سریال .
✅فصل سیزدهم – استفاده از RTC
13.1 دستورTRD / TWR /TCMP  - کنترل زمان به صدا در آمدن زنگ تفریح مدرسه .
13.2 دستور TRD / TZCP - کنترل درب اتوماتیک انبار .
13.3 دستور HOUR - کنترل سوئیچ کارکرد بین موتور اول و موتور دوم به ازائ ساعت کار
✅فصل چهاردهم – کنترل موقعیت
14.1 کنترل موقعیت با استفاده از سروو درایو سری Delta ASDA – A2 .
14.2 دستور DPPMA DCIMA / - ترسیم لوگوی DELTA با کنترل موقعیت2 محوره ی هم زمان
✅فصل پانزدهم –  Handy Instruction
15.1  دستور ALT .
15.2 دستور RAMP - کنترل بلند کردن و قرار دادن بار سنگین توسط جرثقیل .
15.3 دستورINCD  - کنترل چراغ راهنمایی رانندگی .
15.4 دستور ABSD -  اضافه کردن 3 نوع ماده در یک مخزن در فواصل زمانی مختلف .
15.5 دستور IST .
15.6 دستور FTC - کنترل فازی دما .
15.7 دستور PID  -کنترل PID دما .
✅فصل شازدهم- استفاده از کارت های آنالوگ و پی ال سی های با ورودی/خروجی آنالوگ
16.1   تنظیمات ورودی و خروجی آنالوگ در DVP20SX2/EX2
16.2  تنظیمات ورودی و خروجی آنالوگ DVP30EX2
16.3 تنظیم خروجی آنالوگ DVP10SX
16.4  استفاده از دستور PID برای سیستم کنترل فشار آب , هوا یا روغن در DVP10SX
16.5 اندازه گیری جریان با استفاده از DVP04AD
16.6 کنترل شیر پروفشنال توسط درایو و کارت DVP06XA
16.7 اندازه گیری دما با استفاده از کارت DVP04PT و چهار سنسور PT100
16.8 اندازه گیری دما با استفاده از DVP04TC و 4 نوع ترموکوپل مختلف
16.9 قهوه ساز اتوماتیک / استفاده از کارت لودسل دلتا DVP02LC-SL
✅فصل هفدهم – شبکه صنعتی
17.1 برقراری ارتباط از طریق شبکه اترنت با استفاده از DVPEN01-SL و کارت RTUEN01
17.2 برقراری ارتباط از طریق DeviceNet و کارت DVPDNET-SL .
17.3  برقراری ارتباط از طریق CANopen و کارت DVPCOPM-SL .
17.4 برقراری ارتباط از طریق RTU - 485 .

 

 

 

 

آموزش ماکرونویسی HMI دلتا

اموزش hmi دلتاآموزش اینورتر دلتامجموعه مثال های مجموعه مثال های کاربردی 2اموزش ispsoftاموزش plc مقدماتیاموزش plc پیشرفتهمجموعه مثال های کاربردی دلتااموزش شبکه مدباس دلتااموزش سروو موتور دلتااموزش برنامه نویسی plc دلتا وحید مقدمآموزش اینورتر دلتاآموزش پیشرفته ماکرونویسی دلتااموزش مدباس